ΣΥΜΠΤΩΜΑΤΑ

Στο εγκεφαλικό πρέπει να δράσουμε άμεσα – FAST σύμφωνα με το ακρονύμιο που χρησιμοποιείται διεθνώς.
Συμπτώματα που θα πρέπει να μας κινητοποιήσουν είναι :

Inform your doctor
f-face

F – Face (πρόσωπο): Παράλυση σε μέρος του προσώπου, συγκεκριμένα πτώση (στράβωμα) της γωνίας στο στόματος

A – Arm (χέρι): Ζητάμε από τον ασθενή να σηκώσει και τα δύο χέρια του, όπου αν έχουμε εγκεφαλικό επεισόδιο δε μπορεί να σηκώσει ή υπολείπεται το ένα από τα δύο

a-arm
s-speech

S – Speech (ομιλία): Διαταραχή στην εκφαρά και κατανόηση του λόγου όπου ο ασθενής έχει είτε δυσαρθρία, είτε ο λόγος του δεν έχει νόημα και μερικές φορές δεν μπορεί να μιλήσει καθόλου.

T – Time (χρόνος): Φροντίζουμε για άμεση μεταφορά του ασθενή στο νοσοκομείο και δηλώνουμε την ακριβή ώρα έναρξης των συμπτωμάτων, καθώς υπάρχει θεραπεία τις πρώτες 4 1/2 ώρες

t-time

ΑΝ ΕΧΕΤΕ ΤΑ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΣΥΜΠΤΩΜΑΤΑ

Inform your doctor

ΕΝΗΜΕΡΩΣΤΕ ΤΟΝ ΓΙΑΤΡΟ ΣΑΣ

Call an ambulance

ΚΑΛΕΣΤΕ ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΟ